Logo Left Logo PNL logo right

Themadag 2016: Valsheid in geschrifte(n)

Themadag 2016; 13 oktober 2016, CODA, Apeldoorn

Aanwezig

Aanwezig: Martin Cuppen, Henk Porck, Willie Bosch, Arie Butterman, Henk van Amerongen, Adriaan Kardinaal, Daan Schijffelen, Maaike Schijffelen, Pieter van Nieuwburg, Pier van Leeuwen, Geke van de Kamp, Rutger van Dijk, Jur Kingma, Maas van den Top, Krystyna Frencken, Mat Maessen, Joop Willemsen, Joop Klein, Jan Hein Bannier, Marinus Zegers, Marchelma van Breugel, Marieke de Hoop, Robien van Gulik, Bas van Velzen, Miep Janssen, Ellen van der Grijn, Erik Geleijns, Tiny Willens. Piet Gruppelaar, Eduard Gruppelaar, Mark Dwarswaard, Stefan Rutten, Georgine Calkoen, Paul Vermeulen, Bé Bisschop, Peter van Galen.

Opening

De dag wordt geopend door een mevrouw Carin Reinders, directeur CODA. Zij memoreert dat 10 jaar geleden een bijeenkomst bij CODA werd gehouden waar de stichting Papiergeschiedenis Nederland uit is voortgekomen. Daarnaast benadrukt zij dat papier voor CODA een belangrijk onderwerp is; het archief bevat veel papierhistorische zaken, o.a. de Loeber-collectie. De aanwezigen kunnen daar in het middagprogramma kennis mee maken.

Daarna neemt Jan Hein Bannier, secretaris / penningmeester van de Stichting Papiergeschiedenis Nederland, de leiding van het ochtendprogramma op zich. Ook hij verwelkomt de deelnemers. Hij toont voor deze speciale gelegenheid, de 10de Themadag van de stichting, een lijst met de ’thema’s die in de loop van de jaren aan de orde zijn geweest.

Voordat met de lezingen wordt begonnen verzoekt hij iedereen zich kort voor te stellen.

Lezingen

De eerste lezing wordt gehouden door Henk Porck, voormalig conservator van de papiercollectie bij de Koninklijke Bibliotheek, met de titel ‘Het ontvouwen van het briefgeheim’. Hierbij legt hij uit op welke wijze brieven vroeger werden gesloten, voordat de enveloppe in gebruik kwam. Hiermee werd de inhoud van de brief beschermd, maar ook kon de ontvanger soms aan de vouw-wijze al iets aflezen over de inhoud van de brief.

Het bestuderen van gevouwen brieven is in Nederland nog niet erg ver ontwikkeld, maar daar zal in de toekomst verandering in komen.

De 2de lezing wordt gehouden door Bas van Velzen, hoofddocent Boek en Papierrestauratie bij de UvA, met de titel ‘Heyboer: simpel complex’.

Op verzoek van het Openbaar Ministerie heeft hij onderzoek gedaan een beperkt aantal etsen van Anton Heyboer om de echtheid hiervan te onderzoeken. Vooral bij de discussie na de lezing blijkt dat er nog veel vraagtekens overgebleven zijn, ondanks het grondige en diepgaande onderzoek.

Lezingen middagprogramma

 Na de lunch neemt Henk Porck, lid van het bestuur van de stichting, het dag-voorzitterschap over. Er worden nog twee lezingen gehouden.  

Adriaan Kardinaal, historicus, onthult in zijn lezing, ‘Het Oera Linde Boek. Kijken naar papier van een negentiende-eeuwse vervalsing’, de achtergrond van het onderzoek dat door hem, Ellen van der Grijn en Henk Porck is gedaan. De conclusie van het onderzoek is dat het boek op geen enkele wijze de historische waarde heeft die er in de 19de eeuw aan werd toegedicht.

De laatste lezing wordt gehouden door Erik Geleijns, medewerker KB, met de titel ‘Liegen alsof het gedrukt staat. Valse drukvermeldingen in de achttiende eeuw’. Om de autoriteiten om de tuin te leiden werd in de 18de eeuw regelmatig valse informatie op het titelblad van boeken vermeld. Aan de hand van voorbeelden legt hij uit dat hierdoor de uitgaven extra aandacht kregen.

Als afsluiting van het plenaire deel wordt Henk van Amerongen bedankt voor zijn inzet en het vele werk dat hij voor de stichting heeft verricht. Hij  is dit voorjaar afgetreden als lid van het bestuur en is opgevolgd door Pier van Leeuwen.

Bezoek CODA

Na de lezingen wordt de groep gesplitst en is een bezoek gebracht aan het studiecentrum van CODA waar een aantal interessante voorwerpen is uitgestald. Ook wordt het archief bezocht waardoor een goede indruk gekregen kan worden van de omvang van de papierhistorische collectie.  

Afsluiting

 In het restaurant van CODA wordt tot slot nog wat gedronken en nagepraat.  

Contact - Adres

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft kunt u ons bereiken via ons e-mailadres, of via de Koninklijke VNP in Hoofddorp.

Secretariaat: Rembrandtlaan 49, 1412 JN Naarden
Bankrekening: 3510722 t.n.v. Papiergeschiedenis Nederland

E: infopapiergeschiedenis.net
I: www.papiergeschiedenis.net

Met vriendelijke groeten,
Jan Hein Bannier
Secretaris Papiergeschiedenis Nederland
 

Hosted by: Webstream Papiergeschiedenis Nederland, p/a Koninklijke VNP, Postbus 731, 2130 AS Hoofddorp, Nederland