Logo Left Logo PNL logo right

Nieuwsbrief 19, september 2016

Beste vriend van Papiergeschiedenis Nederland,

U bent van harte uitgenodigd op de 10de (!) themadag van Stichting Papiergeschiedenis Nederland. Het heeft door de vakantieperiode wat langer geduurd, maar we zijn er weer in geslaagd een boeiend programma samen te stellen. We kijken uit naar uw deelname!

Datum: Donderdag 13 oktober
Plaats: CODA, Apeldoorn (www.coda-apeldoorn.nl)
Thema: Valsheid in geschrifte(n)

  • 10.00 Ontvangst met koffie/thee
  • 10.30 Welkom door de directie van CODA
  • 10.35 Introductie en voorstelrondje
  • 11.00 Henk Porck: ‘Het ontvouwen van het briefgeheim’
  • 11.30 Erik Geleijns: ‘Liegen alsof het gedrukt staat. Valse drukvermeldingen in de achttiende eeuw’
  • 12.00 Lunch
  • 13.00 Adriaan Kardinaal: ‘Het Oera Linda Boek. Kijken naar het papier van een negentiende-eeuwse vervalsing’
  • 13.30 Bas van Velzen: ‘Heyboer: simpel complex’
  • 14.00 Bezoek aan het CODA-archief/papierhistorische collectie Loeber

Om ca. 15.00 uur sluiten we af en heffen we het glas!

Financiële bijdrage

Aanmelden kan natuurlijk nu al via info@papiergeschiedenis.net. Evenals voorgaande jaren vragen wij een bijdrage van € 10,-. Dit bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL28 INGB 0003510722 t.n.v. Papiergeschiedenis Nederland te Naarden.  

Met vriendelijke groeten,

Jan Hein Bannier
Secretaris Papiergeschiedenis Nederland

Contact - Adres

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft kunt u ons bereiken via ons e-mailadres, of via de Koninklijke VNP in Hoofddorp.

Secretariaat: Rembrandtlaan 49, 1412 JN Naarden
Bankrekening: NL28 INGB 0003 5107 22 t.n.v. Papiergeschiedenis Nederland

E: infopapiergeschiedenis.net
I: www.papiergeschiedenis.net


Download deze nieuwsbrief als pdf-bestand: Nieuwsbrief 19, september 2016 (0,35 MB) 

Hosted by: Webstream Papiergeschiedenis Nederland, p/a Koninklijke VNP, Postbus 731, 2130 AS Hoofddorp, Nederland