Themadag bij CODA Apeldoorn

Themadag 3 november in CODA – ‘De toekomst van onze collecties: van latere zorg?’

Wat gebeurt er later met mijn collectie is een vraag die vele verzamelaars zich stellen. Dat wat met zorg, moeite en liefde is opgebouwd misschien niet behouden blijft, maakt ons, liefhebbers van papier, ongerust. Zijn er voldoende instellingen die zich om papierhistorisch erfgoed bekommeren en voor toekomstige generaties beschikbaar houden?

Dit onderwerp staat centraal op onze themadag op vrijdag 3 november. Naast boeiende lezingen en een smakelijke lunch, krijgt u een rondleiding door CODA Paper Art aangeboden.

Papiergeschiedenis Nederland organiseert deze themadag met steun van CODA en medewerking van Metamorfoze, het nationale programma van de KB voor behoud van en duurzame toegang tot het papieren erfgoed van Nederland.

Aanmelden
U meldt zich aan door een e-mail te sturen aan Henk Porck (henk.porck@gmail.com). Deelname kost € 30,- (inclusief lunch en rondleiding). We vragen u dit bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL28 INGB 0003 5107 22 t.n.v. Papiergeschiedenis Nederland o.v.v. themadag 2023 en uw naam. Aanmelden kan tot 10 oktober, maar wacht niet te lang: het aantal plekken is beperkt.

Tot ziens in Apeldoorn: we kijken ernaar uit u op 3 november te zien en te spreken!

Programma

10.00 uur – ontvangst met koffie
10.30 uur – welkomstwoord en inleiding op het thema

10.45 uur – Stefan Rutten belicht de bijzondere en uitgebreide collectie die door papierexporteur Edo Loeber is aangelegd en nu in CODA wordt bewaard. Stefan is archivaris bij CODA.
11.15 uur – Henk Porck vertelt over de collectie van Wolter Storteboom van het Museum voor Oude Boekdrukkunst in Almen: bedreigd, maar veilig bewaard gebleven. Henk was conservator van de papiercollectie van de KB.
11.45 uur – voorbeelden collectie Storteboom: behouden erfgoed

12.00 uur – rondleiding Paper Art
13.00 uur – Lunch

14.00 uur – Alexandra Daniëls (coördinator archieven en collecties) bespreekt de rol die Metamorfoze kan spelen bij de toekomst van ons papieren erfgoed
14.30 uur – Mat Maessen onderzoekt hoe op dit moment door de Nederlandse papiersector wordt omgegaan met de zorg voor haar eigen geschiedenis. Mat werkt in het papier en karton en is een verzamelaar van allerlei papier-materialen.
15.00 uur – vragenrondje en afsluiting

Cartoon

Cartoon themadag