Jaar Thema Locatie
2007 Innovatie Smurfit Kappa De Zeeuw
2008 Grondstoffen Parenco
2009 Kwaliteit Crown Van Gelder
2010 De waarde van papier Koninklijke Bibliotheek
2011 Boek en papier Museum Meermanno
2012 Kwaliteitsmerk van papier Schut Papier
2013 Papier en mensen Zaans Molenmuseum
2014 Water Ruitersmolen Beekbergen
2015 Van historische riemkappen tot modern pakpapier Koninklijke Bibliotheek
2016 Valsheid in geschrifte(n) CODA
2017 Van onschatbare waarde Museum voor Communicatie
2018 Wind, water, stoom … en nieuwe krachtbronnen Smurfit Kappa Parenco